RELEASE YOUR POTENTIAL

ETUSIVU

Globalisaation myötä on yrityksille avautunut toimintaympäristö, mikä tarjoaa maailmanlaajuisesti aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Samalla yritykset kohtaavat monella tasolla uusia haasteita. Kulttuurirajapinnat ylittävä toimintaympäristö asettaa erityisiä osaamisvaatimuksia liiketoiminnan eri osa-aluille. Nämä rajapinnat ovat levittäytynyt yhä useammille organisaatiotasoille. Kullakin markkina-alueella on omat liiketoimintakulttuurin erityispiirteensä, jotka kansainvälistymistä toteuttavien on menestyäkseen huomioitava.

Ihmisten välisessä suorassa ja epäsuorassa kanssakäymisessä on tiedostettava paikalliset tavat ja käytännöt. Tämä ei tarkoita oman identiteetin muuttamista vaan kunkin kulttuurin erityispiirteiden huomioimista viestinnässä. Näin oma viesti saadaan varmemmin ymmärrettävään, hyväksyttävään ja sitä kautta tuloksia tuovaan muotoon. Vastaavasti kyetään paremmin ymmärtämään toisen osapuolen viestintätapoja sekä käyttäytymissignaaleja tilanteessa ja reagoimaan niihin oikein. Kansainvälisesti menestyvillä yrityksillä nämä ovat perusprosesseja eri operatiivisissa funktioissa.

Kehitä toimintaasi systemaattisella tavalla ja hyödynnä yrityksesi koko potentiaali.    OTA YHTEYTTÄ niin tehdään se yhdessä.

 

Lue lisää tarjoamistamme PALVELUISTA.

Top