RELEASE YOUR POTENTIAL

PALVELUT


TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN

Menestyvät yritykset arvioivat systemaattisesti teknologioiden ja kilpailun sekä markkinoiden dynamiikan muutosten vaikutuksia toimintatapoihinsa ja tuloksentekokykyynsä. Ymmärretäänkö asiakkaiden tarpeet, keskitytäänkö oikeisiin asioihin ja onko resursointi oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden? Mikä oikeasti on omistajien tahtotila yrityksen tulevaisuuden suhteen? Luovatko olemassa oleva osaaminen, resurssit ja toimintatavat edellytykset tavoitellulle kehitykselle? Miten osaamista ja operatiivista toimintaa tulisi kehittää, jotta voidaan varmistua tahtotilan toteutuminen?

XC Consultingin sparraus-, analyysi-, coaching-, mentoring- ja koulutuspalvelut auttavat yrityksiä operatiivisen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Voimme myös määräaikaisesti resurssoida operatiivisia funktioita tukemaan tavoitteiden saavuttamista.

KANSAINVÄLINEN KASVU

Aiotko laajentaa tai kehittää kansainvälistä liiketoimintaasi? Me tarjoamme palveluita kansainvälistymisen suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen. Näin rakennetaan eri avaintoiminnoille tehokkaat toimintamallit, jotka varmistavat strategisten tavoitteiden toteutumisen.

Me autamme löytämään kullekin yritykselle sopivimmat kansainvälistymismallit sekä varmistamaan niille parhaat toimintaedellytykset sekä koti- että kohdemaissa.

KANSAINVÄLISET TOIMINNOT

Harjoitatko kulttuurirajapinnan ylittävää toimintaa myynnissä tai markkinoinnissa, investointi- tai toimitusprojektissa, tuotekehityshankkeessa, tavaran tai palvelujen hankinnassa, yhteisyrityksessä jne?

Miten yrityksesi on valmistautunut toimimaan tällaisessa ympäristössä? Onko yhteistyössä jo ilmennyt selittämättömiä ongelmia? Ovatko myyntitavoitteet jääneet saavuttamatta tai tilausten saaminen viivästynyt? Minkälainen on henkilöstön yhteishenki ja työmotivaatio? Kuluuko liikaa aikaa tahattomien väärinymmärrysten selvittämiseen ja oletteko aikatauluista myöhässä?

XC Consulting parantaa yrityksesi kyvykkyyttä hallita monikulttuurinen liiketoimintaympäristö, mikä lisää toimintasi tuottavuutta.

KULTTUURIKYVYKKYYS

Monikulttuurisen toimintaympäristön hallintaan on karkeasti kolme vaihtoehtoa:

1. Odottaa, että muut sopeutuvat
2. Kulttuuritiedon lisääminen
3. Kulttuurikyvykkyys

Ensimmäisen vaihtoehdon toteutumiseen voi kulua runsaastikin aikaa. Yleinen tietoisuus eri kulttuurien piirteistä ja taustoista parantaa jo tilannetta huomattavasti, mutta todellinen ratkaisu on kulttuuriälykkyyden kehittäminen. Ihmisen kyvykkyyttä on pyritty eri tavoin mittaamaan ja näistä tunnetuimmat lienevät älykkyysosamäärä (IQ), tunneäly (EQ) ja uusimpana kulttuuriälykkyys (CQ).
Muista poiketen kulttuuriälykkyyttä voi kehittää. XC Consulting lanseerasi osaamista paremmin kuvaavan termin KULTTUURIKYVYKKYYS, joka avainosaamisena luo perustan menestykselle kansainvälisessä liiketoiminnassa.

XC Consulting tarjoaa palveluja kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten henkilöstön kulttuurikyvykkyyden kehittämiseksi. Osaaminen tuo mukanaan valmiuksia kohdata monikulttuurisen toimintaympäristön haasteet.


VAPAUTETAAN YRITYKSESI POTENTIAALI


Lue lisää XC Consultingin toiminnasta

Top